Ubezpieczenia Komunikacyjne


Więcej...

Ubezpieczenia Majątkowe


Więcej...

Ubezpieczenia Finansowe


Więcej...

Ubezpieczenia Życiowe i OFE


Więcej...


Tworzenie umów generalnych przy ubezpieczeniach flotowych pojazdów, negocjacja warunków szczególnych dla Klienta (m.in. brak konsumpcji sumy ubezpieczenia o wypłacone odszkodowania, utrzymanie sumy ubezpieczenia przez 12 m-cy, brak udziałów własnych, przyjęcie pojazdu do ubezpieczenia przy posiadanych zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych), rozszerzenie zakresu ubezpieczenie o dodatkowe klauzule, wynegocjowanie atrakcyjnej ceny za ubezpieczenie.


Pakietowe ubezpieczenia majątku należącego do Klienta, rozszerzanie zakresu ubezpieczenia o dodatkowe klauzule, risk management (zarządzanie ryzkiem – wskazanie klientowi możliwości uniknięcia negatywnych konsekwencji wystąpienia określonych zdarzeń), tworzenie programu ubezpieczeniowego, wynegocjowanie atrakcyjnej ceny za ubezpieczenie.


To m.in. ubezpieczenie należności (kredyt kupiecki), które gwarantuje, iż niektóre starty nie wpłyną negatywnie na sytuację finansową Klienta; gwarancje ubezpieczeniowe, które umożliwiają wykonywanie usług bez konieczności zamrażania własnych środków. Stosunek wynikający z wykupienia gwarancji ubezpieczeniowej jest identyczny jak w przypadku gwarancji bankowej.Tworzenie atrakcyjnych programów grupowego ubezpieczenia na życie TYP P (tzw. grupówka) dla pracowników firm oraz renegocjowanie warunków aktualnie funkcjonującego ubezpieczenia grupowego w firmach, doradztwo w zakresie wyboru i zmiany funduszu emerytalnego (OFE).