Ubezpieczenia Komunikacyjne


Więcej...

Ubezpieczenia Majątkowe


Więcej...

Ubezpieczenia Finansowe


Więcej...

Ubezpieczenia Życiowe i OFE


Więcej...


Pierwszym etapem współpracy jest udzielenie pełnomocnictwa, które upoważni Kancelarię Brokerską Mars-Broker do występowania w Państwa imieniu z zapytaniem ofertowym.

Kolejnym krokiem jest zebranie od Państwa informacji, które są potrzebne do prawidłowej obsługi.

Następnie Kancelaria wystosowuje zapytanie ofertowe do towarzystw ubezpieczeniowych, w którym wskazuje oczekiwany zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Po otrzymaniu i renegocjacji przedstawionych przez towarzystwa ubezpieczeniowe warunków, Kancelaria przygotowuje dla Państwa raport, w którym znajduje się zestawienie otrzymanych ofert, wysokości składek oraz rekomendacja najkorzystniejszej oferty.

Na podstawie otrzymanego raportu decydują się Państwo na wybór oferty, a Kancelaria przystępuje do zawarcia ubezpieczenia.

Następnie po zawarciu umowy ubezpieczenia, Kancelaria jest odpowiedzialna za jej monitorowanie (m.in. pilnowanie terminów płatności kolejnych rat składek za ubezpieczenie, informowanie o zbliżającym się terminie wygasania umowy).

W przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, służymy wsparciem w procesie likwidacji szkód.